Dobrý zrak přirozeně

Existuje alternativa oproti nošení stále silnějších brýlí, čoček, či podstupování laserových operací se všemi riziky, o kterých mnozí vůbec nic neví! Oči umí regenerovat stejně tak, jako ostatní části těla.  Není pravda, že s přibývajícím věkem je přirozené nosit brýle. Neslouží pouze to, o co se správným způsobem nepostaráme! Můžeme začlenit do každodenního života jednoduché návyky, které nám umožní uchovat si dobrý zrak po celý život a dokonce nám pomohou zmírnit  nebo uzdravit případné stávající onemocnění očí. 

Absolvovala jsem lektorský kurz u Hany Maslowské, která studovala a studuje u Meira Schnejdera (narodil se skoro slepý a řídí auto bez brýlí) a u dalších význačných zahraničních lektorů, mám za sebou praxi v péči o svůj zrak a stále jsem v úžasu nad tím, jak málo se o svůj zrak zajímáme. Tu báječnou zkušenost si nechci a nemohu nechat pro sebe. Nabízím přednášky na dané réma, dvouhodinové procházky přírodou v okolí přehrady v Liberci, na kterých budeme prakticky procvičovat své oči a také víkendové kurzy za účelem získání potřebných informací a osvojení si nových, prospěšných návyků.

 

Změna vidění jde ruku v ruce  s životní změnou. Jasný pohled znamená uvidět ty části svého já a života, které pro nás byly doposud neviditelné. Názor, že vidění se uskutečňuje pouze v našich očích, zúžil náš obzor a omezil náš celkový pohled na svět.

 © 2016 Věra Kučerová - centrum Sedmikráska | tel.: 732 569 011