Rodinné konstelace

Uvnitř každého systému, tedy i v rodině, působí řád, který zajišťuje jeho rovnováhu a přežití. Tento řád je pro nás často skrytý. Ve své nevědomosti se mu protivíme a tím sobě i druhým způsobujeme mnoho bolesti.

Tento řád (řád lásky) požaduje, aby každý člen systému byl respektován a měl místo, které mu přirozeně náleží. V opačném případě se s těmito zapomenutými, vyloučenými či mrtvými jedinci musí dítě z nové generace ztotožnit nebo je následovat – v zájmu rovnováhy a přežití. Znamená to, že děti i v dospělém věku napravují to, co neudělaly, pokračují v tom, co nezačaly, nesou břemena, která nejsou jejich.

Metoda Rodinných konstelací tento skrytý řád vynáší z našeho nevědomí na povrch, abychom ho mohli uvidět. A nejen to. Nabízí řešení, startuje proces změny, navrací do systému rovnováhu. Pomáhá nám najít své místo a přijmout do svého srdce všechny členy rodiny i s jejich osudem. Potom můžeme opravdu žít svůj vlastní život.

V konstelaci se během hodiny odehrají události, které potřebují v běžném životě ke zpracování celé roky. Opravdu významná je pomoc skupiny. Mnohaletá zkušenost Rodinných konstelací ukazuje, že každá situace má své kladné řešení.

Rodinný systém, do kterého jsme se narodili,  je daný. Avšak máme volbu, jaký postoj k dané situaci zaujmeme. Rodina ovlivňuje to, jak se díváme na svět, jak cítíme, jak myslíme a jednáme. Určuje kvalitu našich vztahů, našeho zdraví, našeho života. Dokud tuto skutečnost popíráme, jsme na rodině závislí. Dokud naříkáme a obviňujeme, ztrácíme sílu. Jakmile se rozhodneme, že se sami postaráme o to, co nám chybí, získáme sílu a svobodu.

Rodinné konstelace podporují naši odvahu k realitě. Pomáhají nám uvolnit se a pochopit naše problémy v různých oblastech života. Pomáhají nám vyrovnat se s obtížnými životními situacemi, jako jsou smrt blízkých, rozvody a rozchody, problémy ve vztazích v rodině, ve škole, v zaměstnání, otázky fyzického a duševního zdraví... Mění náš vnitřní obraz o světě. Ukazují, že jsme součástí celku. Pracují s realitou přítomného okamžiku. Změna se uděje teď. Je na nás, zda nový podnět a nový obraz přijmeme.© 2016 Věra Kučerová - centrum Sedmikráska | tel.: 732 569 011