Účastnická dohoda

Na každý program je třeba se předem přihlásit.

Přihláška je platná po zaplacení uvedené zálohy. Záloha je nevratná.

Po včasné předchozí dohodě (nejméně 24 h. předem) je možné zálohu převézt na jiný program nebo vrátit, pokud účastník doloží závažný důvod.

Účast v programu je dobrovolná. Každý účastník nese sám za sebe plnou odpovědnost, včetně vlastního zdraví a chování k ostatním účastníkům programu.

Platí zákaz užívání alkoholu, drog a jiných omamných látek před a během programu.

Program není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči.

Je zodpovědností každého, informovat mě o svých minulých závažných psychických problémech, užívání drog, o své současné léčbě a užívání léků.

V případě porušení dohody a zatajení zmíněných informací může být účastník vyloučen z programu bez náhrady zaplacené částky.

Program může být fyzicky i psychicky náročný, stresující. V případě pochybností doporučuji konzultaci s lékařem a se mnou. 

Mgr. Věra Kučerová.


© 2016 Věra Kučerová - centrum Sedmikráska | tel.: 732 569 011