Zážitkové semináře

Záměrem skupinových zážitkových seminářů je získání osobní zkušenosti na cestě růstu od vědomí osobnosti (že jsme odděleni) k vědomí Duše (že jsme propojeni).

Intelektuální poznání toho, že jsme Duše, že jsme součástí celku, nestačí k tomu, abychom to uměli žít. K tomu je zapotřebí vlastní zkušenost. Ta přináší zásadní životní změny, vnitřní jistotu, prožitek toho, že jsou-li v rodině (či jiné skupině) konflikty, existuje vždy řešení, které znamená z hlediska duše to nejlepší pro všechny. Že když je někdo léčen, jsou do tohoto procesu léčení automaticky zahrnuti členové rodiny (či jiné skupiny) tohoto člověka.

Strach ze skupiny, strach, že díky ní přijdeme o svou individualitu, je minulá zkušenost, kdy jsme se podřizovali a dodržovali daná pravidla, výměnou za slibovanou jistotu a bezpečí. S probouzejícím se lidským vědomím vznikají skupiny nového druhu, které podporují jedinečnost každého jednotlivce.© 2016 Věra Kučerová - centrum Sedmikráska | tel.: 732 569 011